Individualna terapija sa adolescentima i odraslima

 

 • Istraživanje i razvoj sopstvene ličnosti

 • Prepoznavanje i prihvatanje sopstvenih kapaciteta

 • Razvijanje novih načina rešavanja problema

 • Prihvatiti novo poimanje stvari

 

Terapija sa adolescentima, pratnja u razvoju ličnosti

Osobe u pubertetu moraju savladati puno razvojnih faza i izgraditi planove za budućnost, kako bi ih mogli realizovati. U fazi u kojoj se nalaze mladi otkrivaju nove snage i kapacitete, koje smisleno treba iskoristiti. Mnogi u tinejdžerskim godinama reagiraju osjetljivo na pritisak sa strane, nesigurni su i razvijaju strahove sa kojima se suočavaju u budučnosti. Sopstvena slika se mijenja. Adolescenti najčešće teže za samostalnošću i nezavisnim životom.

 

Najčešći konflikti u adolescenciji:

 • Zabuna koja nastaje promjenom ličnosti.
  Sukobljavaju se istovremene želje: želja da se ostane dijete i odraste. Sukobljavaju se, također, i želja za seksualnim iskustvima i zaljubljenošću sa ljubavnim jadima i slomljenim srcem.
 • Međuljudski sukobi
  Razdvajanje od osoba sa kojima su povezani. Potreba za pripadnošću grupi nosi sa sobom i sukobe unutar grupe. Sukobi između različitih polova. Sukobi na radnom mjestu, u školi (npr. zlostavljanje) i uopšte sa društvom.
   

 

Psihološko savjetovalište na bosansko-hrvatsko-srpskom i njemačkom

Moje savjetovalište u petom okrugu, u ulici Schwedenplatz 2/49, lako je dostupno gradskim linijama.