Podrška u trenucima tuge ili rastanka

Kada nas draga osoba napusti, ništa više nije kao što je bilo. Svejedno je da li je smrt bila očekivana, ili je nastupila iznenada. Čovek nikada nije sasvim spreman na takav gubitak. Osobe koje je nečija smrt pogodila često kažu da se za njih svet srušio, ili da su izgubili tlo pod nogama.

Gubitak dragog čoveka je usko povezak sa nemoći, prazninom, bespomoćnošću, besom, dubokom boli i mnogim drugim osjećanjima i pitanjima.

  • Zašto nas je on/ona napustio/la?
  • Kako da nastavim svoj život?
  • Kako ću uspeti sve sam/sama?
  • Kada će ova bol prestati?

 

Žalost je sasvim prirodna reakcija na gubitak osobe. S obzirom na to da se ljudi razlikuju, razlikuju se i žaljenja. Osećanja poput bespomoćnosti, straha i krivice mogu biti toliko izražena i bolna, da ostaju dugo potisnuta.

 

Na koji način Vam terapija može pomoći?

Terapija Vam može pomoći:

  • da prihvatiite i savladate gubitak,
  • da sačuvate sećanja,
  • da postavite novu sponu između ožalošćenog i pokojnika.