Sanela Krivić – o meni

Veoma rano sam se počela interesovati za ljude. Još kao dete sam ih rado slušala, zanimalo me je kako žive, šta rade i čime se bave.

Zašto ljudi čine određene stvari u nekim situacijama?

Znatiželja o ljudskom ponašanju me je najpre motivisala da završim nekoliko semestara psihologije, a kasnije sam se odlučila za dalje usavršavanje u oblasti psihoterapije.

Uvjerena sam da su ljudski problemi i njihova rješenja individualni, tako da njihovo rješavanje zahteva jedinstveno ophođenje prema svakome.

Ispunjenje životnog poziva sam konačno pronašla u sistematskim obiteljskim terapijama, u kojima su ljudi na uvažen način tretirani.

 

  • Rođena sam 1974. godine u Bosni.
  • Udata sam i majka sam dvoje djece.
  • Od 1993. godine živim u Austriji.