Psihoterapija

Vaše teme, želje i potrebe ostaju na sigurnom.

Psihoterapija Vam pomaže da otklonite svoju duševnu patnju, da prepoznate i jačate svoje kapacitete, kao i da prevaziđete trenutnu krizu. Ponekad se mora razviti novi način ponašanja, uz pomoć kojeg ćete ostvariti promjenu, a samim tim i prilike za novine u životu.

Rado ću Vas pratiti na tom putu!

 

Šta možete očekivati od mene?

Odnosiću se prema Vama tokom naših zajedničkih termina

  • sa puno pažnje i blagonaklonosti
  • sa uvaženošću i saosećanjem


 

Kod mene ćete se osjećati sigurno i dobro.

 

„Vjerujem da je najveći poklon, koji od nekoga možemo dobiti, da budemo
primećeni, saslušani, shvaćeni i dotaknuti.
Vjerujem da je najveći poklon, koji ja nekome mogu dati, da druge mogu
vidjeti, čuti, razumjeti i dodirnuti. Kada se to dogodi, nastaje spona.“

Virdžinija Satir, porodični terapeut.